Intervenció en el Congrés de “Educándonos en el Ahora” al voltant de la Formació del Professorat, febrer de 2013